Martinali Opleidingen

Het opleidingsinstituut voor alle opleidingen die te maken hebben met eerste hulpverlening.

Cursus - EHBO bij kinderen (Terug naar aanbod)

Doelstelling:
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals( - lichaamsbouw; (- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.((U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. ((U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Onderwerpen die behandeld worden:
- Het kind en zijn omgeving
- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Kindermishandeling en eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
- Reanimatie/AED
- Ernstige bloedingen
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Ontwrichting en botbreuken
- Kneuzing en verstuiking
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Koudeletsels
- Warmteletsels
- Kleine ongevallen
- Plotseling optredende ziekteverschijnselen
- Verband- en hulpmiddelen

Toelatingseisen:
Geen

Duur cursus:
2 dagdelen van 4 uur of 3 avonden van 2,5 uur.
Al onze cursisten worden tijdens de lessen beoordeeld (dus geen apart examen)
Het Oranje kruisboekje EHBO bij Kinderen, Het Certificaat van Het Oranje Kruis, alsmede aanvullend materiaal zijn bij de prijs inbegrepen

Groepsgrootte:
Maximaal 12 personen

Cursuslocatie:
Cursus op een van onze vaste cursuslocaties of in company.

Certificaat:
Certificering via het Oranje kruis. ( ook geldig voor gastouders)

Datum:
Donderdag 14 januari 2016
Donderdag 21 januari 2016
Donderdag 28 januari 2016

van 19.30 tot 22.00 uur

Prijs:
Op aanvraag