Martinali Opleidingen

Het opleidingsinstituut voor alle opleidingen die te maken hebben met eerste hulpverlening.

Cursus - Reanimatie / AED (Terug naar aanbod)

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Overlevingskans tot ontslag uit het ziekenhuis tussen 10 en 20 procent. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar die omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn )n weten wat er moet gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met reanimeren en met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen. De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand kan dan worden verhoogd naar 50 tot 60 procent.

Doel van de cursus:
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Tijdens deze cursus leert de cursist de vaardigheden aan waarmee hij de vitale levensfuncties van een slachtoffer kan controleren en veilig kan stellen. Zowel de reanimatievaardigheden alsook het deskundig en verantwoord defibrilleren via een AED worden getraind, dit met behulp van reanimatiepop(pen) en aed-trainer.

Vooropleiding:
Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding vereist.
Duur cursus:
De cursusduur bedraagt 1 dagdeel van 4 uur, of twee avonden van 2 uur

Groepsgrootte:
Min 4 deelnemers, max 6 deelnemers.

Docent:
De cursus wordt geleid door een erkende instructeur van de NRR
(Nederlandse Reanimatieraad).

Certificaat:
Na het goed doorlopen van de cursus wordt deze afgesloten met een certificaat van de NRR. Deze heeft een geldigheidsduur van twee jaar. U kunt deze geldigheid onderhouden door ieder jaar een herhalingscursus te volgen.

Middelen en materialen:
De cursusleiding draagt zorg voor alle (leer)middelen, materialen, koffie en thee.

Cursuslocatie:
Cursus op onze vaste cursuslocatie of in company.

Tarieven:
Op aanvraag.