Martinali Opleidingen

Het opleidingsinstituut voor alle opleidingen die te maken hebben met eerste hulpverlening.

Cursus - Basis EHBO (Terug naar aanbod)

Doelstelling:
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. (De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Onderwerpen die behandeld worden:

- Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen van de ademhaling
- Stilstand van de bloedsomloop, Reanimatie/AED
- Ernstige uitwendige bloedingen
- Shock
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Kneuzing en verstuiking
- Ontwrichting en botbreuken
- Oogletsels
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Letsels door koude
- Letsels door warmte
- Vervoer over korte afstand
- Verband- en hulpmiddelen
- Het menselijk lichaam

Toelatingseisen:
Geen

Duur cursus:
De cursus bestaat uit +/- 20 lesuren, te verdelen over:
- 8 avonden a 2,5 uur
- 4 dagdelen a 4,5 uur
- 2 dagen a 8,5 uur

In overleg kunnen de uren/dagdelen uiteraard in overleg aangepast worden.

Groepsgrootte:
Maximaal 12 personen.

Cursuslocatie:
Cursus op een van onze vaste cursuslocaties of in company.

Certificaat:
Certificering via Het Oranje kruis

Prijs:
Op aanvraag